അപ്പോളോ ഡി വാലോ ഗോള്‍ഡ്‌ ഷോറൂം കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയില്‍ മേയ് 27 ബുധന്‍ മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. കോവിഡ്-19 സുരക്ഷ മാനദണ്ഡ‌ങ്ങള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനം.

Breaking News

error: Content is protected !!