ഒമാൻ: വാണിജ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി അംഗീകരിച്ച മസ്കത്തിലെ പാര്‍പ്പിട മേഖലകളുടെ പട്ടികയായി

മസ്കത്ത്: മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ വിലായത്തുകളിലെ റെസിഡൻഷ്യല്‍ സ്ട്രീറ്റുകള്‍ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്കായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന്‍റെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഓരോ വിലായത്തിലും വാണിജ്യപ്രവർത്തനങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച പട്ടിക ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. സീബ് വിലായത്ത്: മസൂണ്‍ സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ബറകത്ത് സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ സുറൂർ സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ജാമിയ റൗണ്ട് എബൗട്ടിനെയും അല്‍ മവാലെ സൗത്തിലെ അല്‍ ഇസ്ദിഹാർ റൗണ്ട് എബൗട്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ ഇസ്ദിഹാർ റൗണ്ട് എബൗട്ടില്‍നിന്ന് മവാലെ സൗത്തിലെ അല്‍തമീർ സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള ഇന്‍റർസെക്ഷൻവരെ ആരംഭിക്കുന്ന തെരുവ്, അല്‍ ഇഷ്‌റാഖ് റൗണ്ട്‌എബൗട്ടിനെ അല്‍ഹെയില്‍ നോർത്തിലെ അല്‍ റൗദ റൗണ്ട്‌എബൗട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെരുവ്, അല്‍നുഴ റൗണ്ട്‌എബൗട്ടിനെ അല്‍നൂർ റൗണ്ട്‌എബൗട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ്.

ബൗഷർ വിലായത്ത്: അസൈബ നോർത്ത് സ്ട്രീറ്റ്, നവംബർ 18 സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ ദിയാഫ സ്ട്രീറ്റ് മുതല്‍ അല്‍ സിഫ സ്ട്രീറ്റ് ജങ്ഷൻവരെ, അല്‍ ഖുവൈറിലെ കോളജ് സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ഖുവൈർ സൗത്ത് സ്ട്രീറ്റ്. അല്‍ ഇൻഷിറ സ്ട്രീറ്റ്, അല്‍ ഖർജിയ സ്ട്രീറ്റ്. മസ്കത്ത് വിലായത്ത്: അല്‍ മീറാത്ത്, സെയ്ഹ് അല്‍ദാബി സ്ട്രീറ്റ്, ഹത്താത് വാദി സ്ട്രീറ്റ്. ഖുറിയാത്ത് വിലായത്ത്: ഖുറിയാത്ത് കോട്ടയിലേക്കുള്ള പ്രധാന സ്ട്രീറ്റ്, ഖുറിയാത്ത് റൗണ്ട് എബൗട്ടില്‍നിന്ന് ദഗ്മർ അല്‍ ഹജറിലേക്കുള്ള ദഗ്മർ സ്ട്രീറ്റ്, ഒമാൻ ഓയില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് ശരിയയിലേക്കുള്ള ഹെയില്‍ അല്‍ ഗാഫ് സ്ട്രീറ്റ്, തുറമുഖം മുതല്‍ തീരത്തെ ദ്വീപ് വരെയുള്ള കോസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, മിസ്ഫ സ്ട്രീറ്റ് അല്‍ മസാരിയുടെ പ്രവേശന കവാടം മുതല്‍ മിസ്ഫവരെ, ദിബാബ് മുതല്‍ ഫിൻസ് വരെയുള്ള മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്. മത്ര വിലായത്ത്: അല്‍ നഹ്ദ സ്ട്രീറ്റ് (അല്‍ വത്തായ മുതല്‍ വാദി അദെ ബ്രിഡ്ജ്വരെ).

Next Post

ഒമാൻ: പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ - ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശവുമായി റോയല്‍ ഒമാൻ പൊലീസ്

Wed Feb 28 , 2024
Share on Facebook Tweet it Pin it Email മസ്കറ്റ്: ഒമാനിലെ ചില ഗവർണറേറ്റുകളില്‍ തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നതു മൂലം വെള്ളപ്പാച്ചിലിന് സാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ അത്യാവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റോയല്‍ ഒമാൻ പൊലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഒമാനില്‍ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാല്‍ അസാധാരണമായ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പൊലീസ് പൊതു ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻറെ ഭാഗമായി ഒമാനില്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ മാർച്ച്‌ ഒന്നു […]

You May Like

Breaking News

error: Content is protected !!